Serier / Comics

Serieversioner av Biggles har publicerats från 1952 till 2006, i Australien, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Belgien och Nederländerna. Information om de svenska serierna finns här.


Comic versions of Biggles have been published from 1952 to 2006, in Australia, UK, Sweden, France, Belgium and the Netherlands. Information about the Swedish comics can be found here.1952 publiceras bildboksversioner av Biggles Breaks the Silence och Biggles Hunts Big Game i Storbritannien, illusterade av Kay, publicerade av Brockhampton press.


Picture books of Biggles Breaks the Silence and Biggles Hunts Big Game, illustrated by Kay, are published by Brockhampton Press in the UK 1952.

1953–1957 publicerades serietidningen The Adventures of Biggles (senare The Air Adventures of Biggles) i Australien. Äventyren är tecknade av Albert DeVine, John Dixon och Jeff Wilkinson. En del äventyr bygger på Johns böcker, andra är nyskrivna.


The comic magazine The Adventures of Biggles, later The Air Adventures of Biggles, was published by Australian Action Comics 1953–1957. Drawn by Albert DeVine, John Dixon and Jeff Wilkinson. Some of the adventures are based on Johns’ stories, others are newly written. List of the comics books here.


1955 publiceras en tecknad version av Biggles och Inkaskatten i Storbritannien, tecknad av Pat Williams.


A comic version of The Cruise of the Condor, illustrated by Pat Williams, is published in 1955 in the UK.

TV Express Weekly publicerade nio Biggles-äventyr 1960–1962, tecknade av Mike Western (sidan till vänster) och Ron Embleton (till höger). I Sverige har man kunnat läsa serien i Teknik för alla. Det är oklart vem som skrivit äventyren, men Algy finns inte med.


TV Express Weekly in the UK publishes nine Biggles comic adventures 1960–1962, drawn by Mike Western (left) and Ron Embleton (left). Writer unknown, but whoever it is dispensed of Algy.


Ron S Embleton. : BIGGLES: DR ZANCHU AND HIS MACHINE. / TV EXPRESS WEEKLY (TV Publications, Kingsway, London) nr 306/1961-316/1961.

Ron S Embleton.: BIGGLES: JOHNNY FORBES IN SAN FELIPE. / TV EXPRESS WEEKLY nr 317/1960-326/1961

Ron S Embleton. : BIGGLES: MOON ROCKET X7V. / TV EXPRESS WEEKLY nr 327/1961-331/1961.

Mike Western. : BIGGLES: ANGELO AND THE GALILEAN CHALICE. / TV EXPRESS WEEKLY nr 332/1961-337/1961.

Mike Western. : BIGGLES: THE NORTH AFRICAN GANG. / TV EXPRESS WEEKLY nr 338/1961-344/1961.

Mike Western. : BIGGLES: ON THE CORNISH COAST. / TV EXPRESS WEEKLY/TV EXPRESS nr 345/1961-357/1961.

Mike Western. : BIGGLES: THE MISSING ATOM MAN. / TV EXPRESS nr 358/1961-365/1961.

Mike Western : . BIGGLES: THE FILM WRECKER. / TV EXPRESS nr 366/1960-374/1961.

Mike Western. : BIGGLES JOINS THE BATTLE OF THE GIANTS. / TV EXPRESS WEEKLY nr 375-376/1962.

1980 publicerades en ”Biggles annual” som innehöll två korta serier med motiv från första respektive andra världskriget, ”Biggles slår tillbaka” och ”Jaktdivision 666”. Artisten är okänd. I Sverige gavs den ut av Wahlströms 1980.


The Biggles annual was published in the UK in 1980, by World Distributors, with two short comic stories from the first and the second world war: ”Biggles seeks revenge” and ”Spitfire Squadron 666: Special Duties”. Artist unknown.

1965 till 1969 publicerade flamländska Willy Vandersteen ett 20-tal serieböcker om Biggles. Några är mer eller mindre trogna adaptioner av Johns böcker, andra är nyskrivna äventyr. De tecknades av Karel Varschuere, Frank Sels och Karel Biddeloo. (Den färglagda sidan är från ett nyutgivet album.)


Flemish Willy Vandersteen published about 20 comic books between 1965 and 1969. Some är more or less faitful adaptations of Johns’ books, other are newly written. They are drawn by Karel Varschuere, Frank Sels and Karel Biddeloo. The original albums were printed in monochrome. List of the albums here.

Mellan 1990 och 2006 publicerades 14 seriealbum i Belgien, av Miklo / Editions du Lombard. En del serieversioner av Johns böcker, andra nyskrivna. Tecknare: Francis Bergèse, Eric Loutte, Frank Leclercq. Författare: W E Johns, Michel Oleffe.


1990 to 2006, 14 comic albums were published by Belgian publisher Miklo / Editions du Lombard.
Artists: Francis Bergèse, Eric Loutte, Frank Leclercq. Writers: W E Johns, Michel Oleffe.


Le Cygne Jaune (The Yellow Swan), 1990, Francis Bergèse

Les Pirates du Pôle Sud (The Pirates of the South Pole), 1991, Francis Bergèse

Le Bal des Spitfire (Spitfire Parade), 1992, Francis Bergèse

Squadron Biggles (Squadron Biggles), 1994, Francis Bergèse

Le vol du Wallenstein (The Flight of the Wallenstein), 1994, Michel Oleffe, Eric Loutte

Le Derniere Zeppelin (The Last Zeppelin), 1996, Michel Oleffe, Eric Loutte

L’Oasis Perdue 1 (The Lost Oasis 1), 2000, Michel Oleffe, Frank Leclercq

L’Oasis Perdue 2 (The Lost Oasis 2), 2001, Michel Oleffe, Frank Leclercq

La 13e dent du Diable (The 13th Tooth of the Devil), 2003, Michel Oleffe, Eric Loutte

L’Epée de Wotan (The Wotan Sword), 2003, Michel Oleffe, Eric Loutte

Nieges Mortelles (Deadly Snow), 2003, Michel Oleffe, Eric Loutte

Feu sur la Provence 1 (Fire in Provence 1), 2003, Michel Oleffe, Eric Loutte

Feu sur la Provence 2 (Fire in Provence 2), 2004, Michel Oleffe, Eric Loutte

Chappal Wadi (Chappal Wadi), 2006, Michel Oleffe, Eric Loutte


Franska Arédit / Artima publicerade 22 serieböcker i pocketformat 1963–1968. De byggde alla på böcker av W E Johns och var tecknade av först Guicha (till vänster) och Roger Melliès (1901–1969) (till höger). Ytterligare nio serieäventyr trycktes i andra serietitlar.


French Arédit / Artima published 22 pocket comic books 1963–1968. They were adaptions of books by Johns, and illustrated first by Guicha (left) and later by Roger Melliès (1901–1969) (right). Nine more stories were printed in other comic titles (see list here).